Kevad on just õige aeg teha suurpuhastust kodudes. Kui garaaži ja kuuri alla on kogunenud ära viskamiseks rohkem kraami, kui tavaline olmeprügi konteiner mahutab, siis peab hakkama otsima teisi võimalusi prügist lahti saamiseks.

Esimene ja esmapilgul odavaim lahendus on prügi oma isiklikku sõiduautosse tassida ja lähimasse jäätmajaama viia. Samas kui prügi ära viimiseks peab jäätmejaama vahet juba spetsiaalselt mitu korda sõitma, siis arvestades ajakulu ja bensiini hinda, ei olegi see enam võib-olla kõige odavam lahend.

Olenevalt prügi liigist ja mahust võib mõistlikumaks lahenduseks olla suure prügikonteineri tellimine. Arvesta välja kui palju sul näiteks ehitusprahti on ja pea meeles, et üldjuhul ei ole ole konteinerile lubatud kuhja peale tekitada, sest liikluses võib see teistele ohtlikuks osutuda, kui prügi kastist välja lendab. Konteinereid on võimalik rentida erinevas mõõdus. Vaata näiteks siit  http://www.hkt.ee/teenused/

Pea meeles, et konteineri toob kohale raske veok. Seega mõtle läbi auto võimalik liikumine oma krundi piires. Eeldusel, et sa ei soovi hiljem mulla parandustöid ette võtma hakata.

Millist prügi võib konteinerisse panna? Prügi liik on vaja enne vedajaga kokku leppida ja sellest sõltub ka teenuse hind. Meie soovitus on igal juhul materjale maksimaalselt taaskasutada. St paber panna spetsiaalsesse konteinerisse, puit kasutada kütteks, lehed ja oksad kompostida jne. Ohtlikud jäätmed ja eterniit tuleb kindlasti eraldi koguda.

Edukat majapidamiste kevadkoristust!